tirsdag 29. mai 2012

GM Heikki Westerinen blir med igjen


Den finske veteran GM Heikki Westerinen  har meldt sin ankomst igjen i år.  Heikki ble stormester 1975 og han har frem til nå deltatt i sjakk-OL imponerende 19 ganger.
Gjennom hele karriere sin har Westerinen vært kjent for å ha et skapt blikk for alle typer kombinasjoner men spørsmålet er vel om ikke han virkelige styrke har vært evnen til å bygge partiene opp de taktiske klimaks.
Sist en listen advarsel til Heikki motstandere i årets turnering:
Med nærmere 4000 (!) registrerte partier i de moderne sjakkdatabaser er Westerinen vanskelig å forberede seg mot.
Men han liker vist fortsatt å spille Kongegambit - om nogen har lyst ;-)